Direkt Cidde’ye giden gruplar, mikat mahalline havada iken girildiğinden dolayı, Türkiye’deki hava limanında giyilir. Medine-iMünevvere’ye giden gruplar için ise Mekke-i Mükerreme’ye transfer olmadan önce otelde giyilir.

Hava yolları şirketlerinde 5 lt zemzem taşıma hakkınız bulunmaktadır. Hisar turizm olarak 5 lt zemzem hediyemiz vardır. Bunun dışında zemzem almak isteyen Umreci ve Hacılarımıza ücret mukabilinde yardımcı olmaktayız.

Suudi Arabistan sıcak iklime sahip olduğundan yazlık olarak pamuklu,keten,sade ve bol kıyafetler alabilirsiniz ancak Medine-i Münevvere biraz serin olacağından hırka almayıda ihmal etmeyiniz.

Herhangi bir acenteye kayıt yaptırmadan gidilemez. Suudi Arabistan Baş Konsolosluğu bireysel başvurulara vize vermemektedir.

Suudi Arabistan’da her marka ilaç olmayabilir. Ancak muadili olan ilaçlar almanız gerekir. Seyahat boyunca gerekli olacak ilaç miktarını yanınıza mutlaka alınız.

Her birey gibi bebeklere de pasaport ve vize uygulaması gerekmektedir.

Uçuşlarda bagaj hakkı 30kg’dır.El bagaj hakkı 8 kg’dır.

Umre nafile bir ibadet olup hac’cın farz olmasına sebebiyet vermez.

Evet. PTT ile anlaşmalı Diyanet kargo ile gönderebilirsiniz.

Akıllı, büluğa ermiş, maddi bakımdan gücü yeten her Müslümana farzdır.

Yaşlılık veya kalıcı hastalık gibi sebeplerle hacca gidemeyenler, vekil gönderirler. Böylece hem borçtan kurtulur hem de haccın sevabına nail olurlar.

Mirasından kendisi adına Hac ettirilmesini vasiyyet etmelidir. Aksi halde mesuliyette kalır. (İrşadüs-Sârî, s:43)

İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Azam’dan sahih rivayete göre, haccın farziyyeti fevrîdir. Yani kendisine hac farz olunca ilk fırsatta hacca gitmesi icap eder. Ertelemesi mesuliyeti mucip olur. İmam-ı Muhammed’e göre ise, Haccın hemen yerine getirilmesi şart değildir. İleriki yıllarda yerine getirirse vebalde kalmaz. (İrşadüs-Sârî, s:17)

Kısaca şöyle bağışlanır: Elhamdülillahi rabilalemin. Veselatü vesselamü alâ seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Ya rabbi.. acizane okuduğum bu hatmi şerifin sevabını evvla iki cihan güneşi sevgili peygamberimizin mübarek ruhu saâdetine onun ehli beytinin âl ve ashabının mübarek ruhlarına, bilcümle peygamberân-ı ızam efendilerimizin ruhlarına… Silsile-i saadatımızın ruhlarına…. Kendi aciz ve günahkar ruhumun ve eşimin ruhunun makamına … Âbâ-ü ecdat ve akraba-i taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına … Bütün ehli iman ve ehli Kur ‘anın ruhlarına hediye ettim. Sen kabul ve îsal eyle Ya Rabbi…. Ayrıca dilediği duaları da ilave edebilir.

Haccı Temettu’:

1- Halis niyetle Sırf Allah rızası için yola çıkılarak, mikatta ihrima girilir. (Direk Mekke’ye gidiliyorsa havaalanında ihrama girilir.)
2- Kabe’ye varınca Haccın umresi yapılır, İhramdan çıkılır.
3- Terviye gününe kadar (Zilhicce Ayının 8. Günü) namaz, niyaz, tevaf, umre gibi nafile ibadetlere devam edilir.
4- Terviye günü erkenden Mekke-i Mükerreme’de (otelde) boy abdesti alınarak Hac İhramına girilir. Mina’ya mümkün olmazsa Arafat’a hareket edilir. Terviye günü Mina’da kalınarak 5 vakit namaz kılınması sünnettir.
5- Arafe günü sabahı Mina’dan Arafat’a hareket edilir. O gün güneş batıncaya kadar Arafat’da kalınır. Öğle ve ikindi namazı öğle vaktinde cem edilerek kılındıktan sonra vakfe duası yapılır. O gün akşama kadar gözyaşlarıyla dua, niyaz ilticaya devam edilir.
6- Arafe günü, güneşin batmasıyla Müzdelifeye hareket edilir. O gece Müzdelifede geçirilir. Müzdelife’ye varır varmaz Akşam ve yatsı namazları cem edilerek kılınarak, sabah namazından sonra vakfe duası yapılarak, güneş doğmadan Mina’ya hareket edilir.
7- Mina’da büyük şeytana 2 taş atılır. Oradan çadıra veya otele dönülür.
8- Kurbanın kesilmesi beklenir. (Kurban kesilmeden ihramdan çıkılmaz.)
9- Kurbanın kesildiğine dair haber gelince saç tıraşı olunarak ihramdan çıkılır.
10- Bayramın üç günü içinde Kâbe’ye gidilerek farz olan tavaf (İfaza Tavafı) yapılır.
11- Bayramın 2. ve 3. günleri Mina’ya gidilerek 3 şeytana 7’şer taş atılır.
12- Veda tavafı yapılarak memlekete dönülür

Haccı Temettu’:

• Tavaf ve tavaf namazı bittikten sonra hemen kol kapatılarak tavaf namazı kılınır bolca zemzem içilir, ara vermeden safa’ya hareket edilir.
• Kabe’nin görülebileceği en son noktada isti’lam edilir.
• Safa tepesinde Kabe’ye dönülerek eller kaldırılır ve tekbir, tehlil ve salavat okunarak kısa bir dua yapılır.
• Bilinen dualar okunarak 4 gidiş 3 geliş olmak üzere 7 şavt tamamlanır.
• Aynen tavaftaki gibi koşulmaz. Ancak yeşil ışıklar altında koşar gibi hızlı yürünür.
• Acele edilmez kimseye eziyet edilmez.
• Nâmahremden uzak durulur.
• Yüksek sesle dua ve zikir yapılmaz.
• Safa ve Merve tepelerine her varıldığında, Kabe’ye dönerek Tekbir, tehlil salavat ve dua okunur.
• Sa’yde abdest bozulursa bir şey lazım gelmez. Şayet abdest tazelenirse kaldığı yerden devam edilir.
• Sa’den sonra mescit kısmına dönerek 2 rekat şükür namazı kımak müstehaptır.
• Sa’y bitince ara vermeden tıraş olunur.
• Tıraş olmakla ihramdan çıkılmış olur.

• Önce kalbi hazırlık yapılarak tavafa niyet edilir.
• Ondan sonra hacer’ul esad hizasına gelinerek elestü bezmindeki ahdimiz hatırlanarak, isti’lam edilir.
• Umre tavaflarında İzdıba ( Sağ kolu açmak) Ve remel yapılır. (İzdıba sadece ilk üç şavtta yapılır).
• Eller yanlara salınır acele edilmez, konuşulmaz.
• Kimse itiklenmez, başkasının omuzuna el konulmaz.
• Yüksek sesle dua edilmez, kimse rahatsız edilemez.
• Namahremden uzak durulur. Eşi bile olsa el ele tutulmaz.
• Bilinen dualar dualar okunarak huşu ile 7 şavt bitirilir ve peşinden 2 rekat tavaf namazı kılınır.
• Hac ve umre tavaflarının şavtlarında tereddüde düşülürse o şavt ihtiyaten iade edilir